Metsätila ja rantatontti

Sijainti: 
Puumala, Heiska, Heiskantie
Myyntihinta: 
93 000€
Koko: 
noin 17 ha
Kuvaus: 

Noin 17 hehtaarin suuruinen määräala metsää Puumalan Heiskassa. Määräala rajoittuu Heiskantiehen ja eteläosassa Valtion lunastamaan Natura luonnonsuojelualueeseen. Ei rajoitusta metsätalouskäyttöön.
Määräalalla on yleiskaavan mukainen Saimaan rantatontti lännen suuntaan Heiskanlahden rannalla.
Tontilla on rakennusoikeutta 200 krs-m2:ä ja rakentamiseen soveltuvia paikkoja hyvin. Tontti on kovapohjaista kangasmaastoa, osittain kallioita, puusto on varttunutta mänty, koivu sekametsää. Ranta aukeaa länteen, Saimaan Heiskanlahteen. Heiskanlahti on pääosin Natura-suojelualuetta, joten tontti sijaitsee erittäin rauhallisella, luonnon kauniilla paikalla luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Tontin sijainti näkyy kaavakartassa keltaisella RA merkinnällä. Tien rakentamista tontille on noin 400 metriä.

Metsät:
Eri-ikäistä, pääosin tuoreilla kangasmaapohjilla olevaa mäntyvaltaista metsää.
Kokonaispuusto noin 1000 m3, josta mäntytukkia n. 310 m3, mäntykuitua n. 410 m3, kuusitukkia n. 85 m3, kuusikuitua n. 80 m3, koivutukkia n. 10 m3 ja koivukuitua n.60 m3 sekä haapaa noin 20 m3.
kehitysluokat: A0 0,2 ha ; T2 6,1 ha ; 02 1,7 ha ; 03 1,7 ha ; 04 3,1 ha ja kitumaata 3,4 ha.
Kasvupaikat: OMT 1,2 ha, MT 7,3 ha, VT 4,3 ha, kitumaa 3,4 ha.

Metsätiedot perustuvat metsään.fi -tietoihin, jotka olen päivittänyt maastokäynnillä elokuussa 2019.

Kuviotiedot ja kuviokartat löydät alla olevista linkeistä

KYSY LISÄÄ!

Ajo-ohje: Puumalasta Mikkelin suuntaan noin 17 km, Pistohiekan lavan kohdalta käännytään Heiskantielle, jota noin 1,6 km. Pellon jälkeen määräala alkaa tien vasemmalta puolelta.

Karttalinkki:

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=custom...

Kiinteistötunnus: 
623-404-3-57 määräala